Få bästa pris på begravning


När man står inför den svåra tiden med sorgearbete efter en avliden är kanske inte begravningskostnaden det första man tänker på. Men i sinom tid är detta ett problem som måste lösas och i de allra flesta fall kontaktar man en begravningsbyrå. Hur skall man då göra för att jämföra priser och få det bästa priset? Det första är att bestämma vilken omfattning som begravningsbyrån skall ordna, vad man skall sköta själv och eventuellt annan service man beställer från annat håll, exempelvis catering. Man kan välja att låta begravningsbyrån sköta allt men då kan det bli tämligen dyrt.


Spalta upp vad som skall utföras till begravningen

Uppgifter som kan förekomma runt en begravning är vanligtvis följande:

  • Inköp av kista eller urna beroende på om det skall vara jordfästning eller kremering

  • Andra uppgifter som rör kistan som kistläggning och svepning

  • Transporter av kistan

  • Bouppteckning

  • Dödsannons

  • Musik och eventuell sång i kyrka eller kapell

  • Minnesstund med förplägnad

  • Gravsten, ny eller gravering av befintlig

Begär offert

När man bestämt vilka delar begravningsbyrån skall sköta ställer man upp dessa i en lista som man tar med till de byråer man har kontaktat. Personligt besök är det bästa för att få en uppfattning om byrån och dess personal. Besök gärna så många som du anser dig orka med och ha tid med. Ett besök kan ta uppemot et par timmar. Lämna listan och begär offert. Lägsta pris kan vara bäst men ibland är det intrycket man fått av begravningsbyrån som avgör.

Vilka begravningsbyråer finns det i mitt område?

Lista möjliga byråer efter en sökning på internet. Lite större orter kan ha mellan 6 till 10 begravningsbyråer eller fler, mindre orter har färre. En del av dem är medlemmar i en kedja av kontor över hela eller delar av landet. Många är medlemmar i SBF Sveriges Begravningsbyråers Förbund som har omkring 400 anslutna företag. Den folkrörelseägda koncernen och kooperativa föreningen Fonus ombesörjer cirka en tredjedel av de begravningar som utförs i Sverige idag. En liten del av alla begravningsbyråer är inte auktoriserade men det är inget krav. Välj en sådan om de verkar bra.