Hitta begravningsbyrå i Malmö


I Malmö med närområde är det tämligen tätt med begravningsbyråer som man kan anlita, uppemot ett tjugotal Inne i Malmö finns det närmare tio byråer som man kan begagna tjänster i fråga om begravningar. I Malmö som i övriga landet finns det företag som ingår i kedjor, exempelvis Lavendla, helt fristående men som är med i branschorganisationen SBF eller så har vi den kooperativa begravningsföreningen Fonus. Gemensamt för dem alla är att de tar sitt uppdrag på största allvar och stöttar den familj som drabbats av sorgen. En begravningsbyrå kan vara lika god själasörjare som en präst om de har rätt folk som tar emot de sörjande.


Ett stort urval av begravningsbyråer i Malmö, runt om finns ytterligare byråer men tänk på transportkostnader om man väljer en byrå längre bort.


Kommunen ansvarar

Ytters ansvarig i Malmö för begravningsverksamhet och begravningsplatser, bårhus, krematorier, visningsrum och att det finns lokal utan religiösa symboler är kommunen. Det sistnämnda är för dem som önskar borgerlig begravning utan inblandning från kyrkan. Kyrkobegravningar utgör visserligen merparten av alla begravningar men det kan vara andra trossamfund som utför det ceremoniella.

Kostnadsfördelning

Därmed är Malmö kommun skyldig att ge medborgarna gravplats i 25 år. Alla kostnader som kommunen står för i samband med begravning bekostas av begravningsavgiften som skattskyldiga betalar årligen. Det enskilda dödsboet bekostar delar av begravningen såsom kista eller urna, eventuell musikunderhållning och minnesstundens förplägnad. Dessutom får man bekosta dödsannons, kistläggning och svepning av den avlidne. Har man inte kistbärare kan begravningsbyrån vara behjälplig med detta också. Man kan be byrån ordna med minnesstunden eller ta hjälp av församlingen om det är kyrklig begravning.