5 Saker du bör tänka på när du ska planera en begravning


I Sverige inträffar omkring 90 000 dödsfall per år. Det innebär att lika många begravningar måste planeras och genomföras. En planering som hamnar i knät på en av de närmaste anhöriga. I många fall är den avlidne en äldre person som efterlämnar make eller maka, söner och döttrar. Om så är fallet faller det på någon av dem att styra med begravningen. Ofta kan det kännas tungt med världsliga bestyr när sorgen hänger tung. Kan man ha en nära vän som hjälper till är mycket vunnet. Det är en tung börda att ordna med all planering, tala med begravningsbyråer, ta råd av församlingen och lyssna till vad andra närstående har att säga.

  1. Viktigast: Vilken typ av gravsättning skall ske? Skall det vara jordfästning eller kremering? Vad önskade den avlidne, har denne uttryckt sin önskan? Vad anser de andra närstående i det fall inget varit bestämt? Redan här vid den första punkten kan ett beslut bli svårt att fatta. Kan man inte få hjälp av familjen är det bäst att rådfråga en präst (det fall begravningen skall vara kyrklig). Man kan nämligen genomföra en borgerlig begravning vilket sker i omkring 10 procent av alla begravningar i Sverige. En borgerlig begravning kan bli ett måste om den avlidne inte varit medlem i Svenska Kyrkan.

  1. Att välja en begravningsbyrå som skall bistå i arrangemangen eller utföra det mesta av bestyren. Det kan vara en grannlaga uppgift eftersom kostnaden kan bli olika stor vid val av olika arrangemang. Sondera först terrängen genom att besöka byråerna personligen. Välj vilken service ni önskar och lista dessa. Lämna in listan och begär en offert. Om man har offert från ett par byråer blir även det bemötande man fått en sak att väga jämte det rent ekonomiska. När det gäller listan av saker man vill ha hjälp med är det vissa som man i stort sett måste ha och andra som man kan ordna själv. Spalta upp och planera dessa omständligt och helst i detalj.

  1. Bestämma begravningens storlek, lite, medel eller många begravningsgäster? Detta är beroende på släktens storlek och vänner samt arbetskamrater till den avlidne. Hur många kan det bli som mest? Klarar vi av det? Eller skall begravningen endast hållas för de närmast sörjande? Om man låter frågan om begravningens antal gäster vara öppen, alla som vill kan få komma, kan man begränsa gästlistan vid minnesstunden.

  1. Bestämma dödsannonsens utformning. Hur vill man att gästerna skall vara klädda? Formellt eller valfritt? Skall man uppmana att skänka pengar till fond eller välgörenhet? Tid och plats för begravningen. Om man vill hålla begravning i stillhet bara för de närmaste meddelar man inte detta, att gravsättningen skall ske i stillhet. I vissa fall kan man införa annonsen efter begravningen och meddela att gravsättningen har skett i stillhet. Fortfarande kan man inbjuda till minnesstund om man så önskar, den behöver inte hållas i samband med gravsättningen.

  1. Tillägg till punkt 1: Välj kista för jordfästning eller urna vid kremering.